Сайт автора: yun.complife.info
   Джордж Райт
   
   СОС!
   
   					Департамент міжпланетних відносин
   					
			Комісія з допомоги слабко розвиненим цивілізаціям
			
   Доповідь голови експертної групи професора Ер Гло 451 членам комісії
   
   Шановні панове!
   Як вам відомо, протягом останнього часу наша група займалася
вивченням космічного корабля невідомої цивілізації, яка була виявлена
сьомою експедицією командора Рі Кле 617. Маю повідомити вам, що наші
перші припущення про походження цього корабля підтвердилися: він був
запущений з одної із планет жовтої зірки АВ91342, існування цивілізації у
якої передбачалося і раніше. Усі п'ятеро членів екіпажу корабля загинули
через несправності  у  системі  життєзабезпечення.  Це  не  дивно:
технологічний рівень цивілізації, яка здійснила запуск цього корабля,
вкрай низький. Залишається лише дивуватися сміливості розумних істот, що
наважилися покинути межі своєї зоряної системі на такій шкаралупці.
Очевидно, тут ми спостерігаємо превалювання емоційних факторів над
здоровим глуздом, яке зустрічається у слабко розвинених цивілізацій.
   На борту корабля знаходився великий набір відеофільмів, які, так
само як і вивчення тіл астронавтів, допомогли нам скласти досить детальне
уявлення про цей, досі невідомий нам, світ.
   Самоназва їхньої планети - Земля. На ній мешкає єдина розумна раса
органічних хребетних суходільних двостатевих істот. Як  ви  можете
переконатися з цих кадрів, земляни віддалено нагадують нас. Донині вони
не вступали в контакти з іншими цивілізаціями. Їх культура належить до
періоду ранньотехнічної експансії. Темпи розвитку значно нижчі  за
середні. Ми можемо стверджувати це з певністю, оскільки дія їх фільмів
охоплює період кількох тисячоліть (хоча самі фільми зняті протягом
останніх двохсот років). Таким чином, ми маємо уявлення про історію цієї
цивілізації та життєвий устрій землян. Це дозволяє нам стверджувати, що
ми знаємо основну чи одну з основних причин відставання землян у
розвитку.
   Річ у тім, що усі вони страждають на тяжку хворобу.
   Це захворювання неінфекційного  характеру:  вона  має  природу
серйозного генетичного порушення, що є стійким і передається у спадок
протягом щонайменше сотні поколінь. Деякі наші вчені вважають, що ця
мутація притаманна землянам з самого початку, хоча здається  дуже
малоймовірним, що в такому випадку вони змогли б виборсатись з первісної
дикості й створити цивілізацію.
   Як я вже зазначив, земляни двостатеві. Нам відомі дві форми
розмноження двостатевих істот, як розумних так і нерозумних. Це або
шлюбні періоди, коли здатність до запліднення і потреба в  ньому
пробуджуються у визначений сезон одно- чи багаторічного циклу, або змінна
форма, коли момент пробудження сексуальності обумовлений не сезоном, а
строком, який минув з моменту попереднього парування або серії парувань.
В обох випадках час сексуальної активності значно, мінімум на порядок,
менший за час, коли парування неможливе, або, принаймні, істоти не
відчувають у ньому потреби. Чим більш розвиненими є тварини, тим більша
здатність до виживання окремої особини, отже, тим менша потреба у
відтворенні, і, як наслідок, паруванні. У розумних істот ця потреба
найнижча - в середньому 20 парувань за все життя. Якщо фізіологічні
потреби організму перевищують цей рівень більше, ніж уп'ятеро, необхідне
втручання на рівні генної інженерії для усунення атавізму. Цивілізації
нашого рівня, як ви знаєте, цілковито відмовились від парування, і
продовження роду відбувається за допомогою штучного запліднення, на
засадах строгої наукової селекції генетичного матеріалу. Стан справ є
таким на усіх відомих нам населених планетах Галактики.
   На жаль, Земля є прикрим винятком. Тобто, більшість тварин не
вибивається із загальних принципів: для них характерні шлюбні періоди. У
розумної ж раси - мінлива форма, але період відновлення сексуальної
активності складає г о д и н и чи навіть х в и л и н и ! Це означає, що
фактично в с е своє свідоме життя земляни проводять у стані сексуального
потягу, усвідомленого чи загнаного у підсвідомість! Середня кількість
парувань у них перевищує норму більш, ніж на два порядки! Ви скажете, що
така цивілізація невідворотно загине на самому початку свого шляху від
перенаселення. Але земляни знайшли вихід - найбільш протиприродний, який
тільки можна уявити. Замість того, щоб шукати шляхи зменшення своєї
ненормальної сексуальності, вони винайшли різні засоби, що перешкоджають
заплідненню при паруванні, і навіть к у л ь т и в у ю т ь свою статеву
активність!
   Ми назвали їх хворобу СОС - синдром одержимості сексом. Але ця
строга назва не відбиває, звісно, усієї глибини  трагедії  земної
цивілізації.
   Можна без перебільшення стверджувати, що не здоровий глузд, а
сексуальний потяг є головним мотивом дій більшості землян. Дія фільмів,
які ми переглянули, відбувається у різні часи, у різних країнах, за
різних суспільних ладів, їх герої є людьми різного інтелектуального рівня
і суспільного статусу. І всюди ми спостерігаємо СОС, перемогу статевого
безумства. Майже половина фільмів просто присвячена сексуальним зв'язкам
і стосункам на їх ґрунті; ще в 40% фільмів ці стосунки відіграють важливу
роль чи утворюють самостійні сюжетні лінії; в решті фільмів вони
згадуються епізодично. Немає ж о д н о г о фільму, де вони б узагалі не
фігурували! Через ці стосунки земляни здатні на будь-яке шаленство, вони
прямо чи непрямо є причиною більшості злочинів, вони впливають на рішення
правителів, а земне мистецтво більш чи менш завуальовано проголошує їх
вищою цінністю! Чи можна уявити собі щось більш недостойне розумних
істот? Немає чого дивуватися сповільненому розвитку землян - їх енергія
спрямована не на прогрес, а зовсім на інше! Природа, наче зайвий раз
познущалася з цих істот, об'єднавши їх статеві й видільні органи.
Найбрудніші частини тіла, функціональним призначенням яких є видалення
виділень, для землянина є одночасно об'єктом жадання!
   З точки зору психології цікаво спостерігати, які збочені моделі
свідомості породила ця комбінація розуму і сексуальних інстинктів нижчих
тварин. Земляни, наприклад, приділяють надмірну велику увагу вибору
партнера, але здійснюють його не на підставі генетичної селекції, а на
підставі власних диких і некерованих емоцій. Відмова обраного партнера є
для землянина тяжкою психічною травмою і може навіть довести його до
самогубства. Взагалі СОС є причиною багатьох психічних розладів. Так, на
Землі досить розповсюджене добровільне приниження самців перед самками,
які аж ніяк не переважають тих інтелектуально. Мораль землян в царині
сексуального наскрізь суперечлива: залежно від обставин, що знов-таки не
стосуються генетичної селекції та наукового відтворення, парування може
бути визнане як вивищенним, так і ницим явищем. До речі, чимало аспектів
земного парування мають бути огидні з точки зору самих землян: ті ж
видільні органи й рясне потовиділення. Можливо, саме огидність статевого
акту є причиною того, що він найчастіше здійснюється у темноті; але, з
іншого боку, про це знімають фільми, які демонструються численній
аудиторії. Втім, як я вже зазначав, психіка землян тяжко деформована
СОСом, і, схоже, марно шукати тут внутрішньої логіки.
   Отож, підіб’ємо підсумки. Розумні мешканці Землі страждають на
гіперсексуальне шаленство. Їх життєвий устрій, їх мораль, їх культура -
все це жахливо викривлене і не нормальне для розумних істот. Вони не
тільки не схильні боротися зі своїм генетичним каліцтвом, але, навпаки,
потурають йому. Це вже принесло їм чимало бід, і приноситиме надалі.
Темпи їх розвитку сповільнені, але, поза тим, вони вже вийшли в космос і
навіть запустили перший зореліт. Це означає, що у найближчі століття в
міжзоряний простір вийдуть високо агресивні, нестримані істоти з психікою
напівтварин, які можуть стати дестабілізаційним фактором у Галактиці,
хоча, звісно, і не здатні поки що становити загрозу для високо розвинутих
цивілізацій.
   Таким чином, в інтересах самих землян, а також інших слабко
розвинутих цивілізацій, слід вилікувати населення Землі  від  СОС.
Біохімічна лабораторія №16 при сто двадцять сьомому дослідницькому центрі
синтезувала, ґрунтуючись на обстеженні тіл земних астронавтів, необхідні
препарати. Розпилення їх в атмосфері Землі забезпечить одужання 93-98%
землян протягом кількох років. Вступати в контакт з Землею вважаємо
передчасним, оскільки більшість її жителів зараз не здатні усвідомити
необхідність лікування. Одночасно видається доцільним відрядження на
Землю емісарів, які, користуючись засобами сучасної науки, не розкриваючи
себе, змогли б попередити паніку і допомогти землянам опанувати нове,
цивілізоване розмноження.

   Резолюція комісії
   Схвалити пропозицію професора Ер Гло 451. Сформувати комітет з
надання екстреної допомоги Землі.

   (Переклад - Андрій Хитрий)


Если вам понравилось прочитанное, пожалуйста, поддержите автора любой суммой:
или BMC (разовые пожертвования или постоянное спонсорство) или Patreon (подписка) или Zelle (из США) для georgeyright@gmail.com или Wise (не из США) для: Номер счета 7010141420 Код банка(Routing Number) 031100649 Банк Discover Bank Имя George Right или криптовалюты: BTC 14ozyVuh2myB1Nxqz2wVQ2vfXtgd8mP7ov ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840
Постоянный адрес этой страницы: http://yun.complife.info/sos_u.txt